Choď na obsah Choď na menu
 


Zhotovovanie jabĺčka

 

 

.....aj tentokrát sme sa spolu s p. učiteľkou rozhodli zapojiť do súťaže o najkrajšie jabĺčko, umiestnime ho spolu s ostatnými jabĺčkami tried 1. a 2 stupňa vo vestibule budovy školy a na triednickej hodine si naše dopoludnie zpríjemníme ochutnavkou  spoločne vytvoreného ovocného šalátu.... tak DOBRÚ CHUŤ tretiaci !!!